Pákozdi Pagony Vadaspark és ArborétumCím:8095 Pákozd, Mészeg-hegyTelefon: +36 30 417 0133

ARBORÉTUM


A PAGONY TERÜLETÉN MEGTALÁLHATÓ NÖVÉNYVILÁG

A Pákozd-Sukorói Arborétum fejlesztési tervei 1976-ban készültek el. Ezen tervek szerint a  kiszemelt 96 ha-os terület egy részén különféle örökzöld és lombhullató fa,- és cserjefajok  telepítését, sétálóutak kialakítását, kilátó építését, horgásztó kialakítását szerették volna  megvalósítani.  A fenti terv alapján a kivitelezési munkálatok 1980-as évektől kezdődtek meg. A különféle  növényfajok az ország több csemetekertjéből kerültek beszerzésre, amiket eleinte a terv szerint  telepítettek. Ám hamar kiderült, hogy a megálmodott tervek megvalósítása a környezeti tényezők, a meglehetősen rossz termőhelyi viszonyok miatt nem kivitelezhetők. Ettől fogva a korábbi  tervektől eltérően más, főként szárazságtűrő növényfajokkal történtek telepítések. A Pagony mai képét ezen fajok határozzák meg. A fa-, illetve cserjefajok jelenlegi teljes száma 111, ebből a Kárpát-medencében őshonos fajok közül 62, az idegenhonos (észak-amerikai, ázsiai, dél európai) fajok közül 49 faj, illetve ezek változatai találhatók meg jelenleg a területen, ahol több növénytársulás található. A legnagyobb részen a természetes erdőtársulással közel azonos cseres állományok fordulnak elő, zömében virágos kőris, kislevelű hárs, mezei juhar eleggyel. Kisebb területeken a kopárfásítások  idején telepített feketefenyvesek és a bokorerdő jelleget mutató molyhos tölgyes állományok  találhatók meg. Sok helyütt a flóraidegen, így természetvédelmi problémákat okozó  fehér akác , bálványfa és keskenylevelű ezüstfa kisebb-nagyobb állományait is megtaláljuk. 
 
A tölgyesekben előfordul a foltos kontyvirág (Arum maculatum), és az odvas  keltike (Corydalis cava). Fátlan növénytársulások tekintetében a sekély termőrétegű sziklagyepeken a védett fekete  kökörcsin, (Pulsatilla pratensis subsp. nigricanapró nőszirom, (Iris pumila) a löszpusztagyepeken a lila ökörfarkkóró (Verbascum phoeniceum), bíboros kosbor (Orchis  purpurea), tavaszi hérics,(Adonis vernalis) a hegyi len, (Linum austriacum) és különféle  árvalányhaj fajok, (Stipa sp.) ősszel pedig a vetővirág (Strenbergia colchiciflora) díszlik. A  nedves rétek ecsetpázsitos, kissé szikes társulásaiban említésre méltó növényfajok a mocsári  gólyahír, (Caltha palustrisfekete nadálytő, (Symphytum officinale) fátyolos nőszirom, (Iris  spuria), sziki őszirózsa (Aster tripolium subsp. pannonicus). A Pagony mesterséges tavában megtalálható a fehér tündérrózsa (Nymphaea alba) is. 
 
A Pagony gombái 

A terület ligetes, gyorsan melegedő részein már májusban megjelennek a galambgombák, mindenekelőtt a ráncostönkű galambgomba (Russula vesca), a tinórufélék, így a változékony  tinóru (Boletus luridus), a nyári vargánya (Boletus aestivalis), az őzlábgombák közül nagy őzlábgomba (Macrolepiota procera) és a piruló őzlábgomba (Macrolepiota rhacodes). A mohás, kisavanyodott részeken a sárga rókagomba (Cantharellus cibarius) néha nagy tömegben. A galócák igen nagy fajszámmal fordulnak elő, elsősorban a piruló galóca  (Amanita rubescens), de a mérgező párducgalóca (Amanita pantherina) és a sokszor halálos mérgezést okozó gyilkos galóca (Amanita phalloides) is tömeges lehet. Meleg időszakban gyakori a mérgező világító tölcsérgomba (Omphalotus olearius), valamint az  ugyancsak mérgező nagy döggomba (Entolona sinuatum). Közönségesnek mondhatók: a mezei  szegfűgomba (Marasmius oreades), a csiperkefélék, a pöfetegek. A taplók, általában a faanyagon termő gombák sokfélék. A tintagombák, porhanyósgombák szinte minden eső után azonnal  megjelennek. A pereszkék, a fülőkék, tölcsérgombák, tejelőgombák és sokféle más gomba ugyancsak előfordulnak. A laposabb részeken, vízfolyások mentén elsősorban fűzfákon nagy tömegben terem ősszel a sárga gévagomba (Laetiporus sulphureus). Ugyanott a hideg időszakban a késői laskagomba (Pleurotus ostreatus) és a téli fülőke (Flammulina velutipes) a jellemzők. Ismert és kedvelt őszi tömeggomba a gyűrűs tuskógomba (Armillariella mellea) is. A fenyvesek  jellemző gombája nyáron a szemcsésnyelű fenyőtinórú (Suillus granulatus), ősszel pedig a fenyőpereszke (Tricholoma terreum), de gyűjthetünk ízletes rizikét (Lactarius deliciosus) és vöröses nyálkásgombát (Chroogomphus rutilus) is. 
 
Jól látszik, hogy annak ellenére, hogy a Pagony nem természetvédelmi terület, mégis érdemes odafigyelni a növényvilágára, amit a lehetőségekhez mérten meg kell óvni és őrizni és az utókor számára. 
 
A Pagony területén fellelhető, a Kárpát-medencében őshonos fa és cserjefajok listája

Lucfenyő Picea abies Fanyarka-fajok Amelanchier sp. 
Erdeifenyő Pinus sylvestris Madárbirs-fajok Cotoneaster sp. 
Feketefenyő Pinus nigra
Egybibés galagonya Crataegus monogyna 
Tiszafa Taxus baccata
Kétbibés galagonya’dísz Crataegus laevigata 'Paul Scarlet'
Közönséges boróka Juniperus communis
Földi szeder Rubus fruticosus 
Erdei iszalag Clematis vitalba
Gyepűrózsa Rosa canina 
Sóskaborbolya Berberis vulgaris
Kökény Prunus spinosa 
Mezei szil Ulmus minor
Madárcseresznye Prunus avium
Bibircses nyír Betula pendula
Sajmeggy Prunus mahaleb 
Közönséges mogyoró Corylus avellana
Zelnicemeggy Prunus padus 
Törökmogyoró Corylus colurna
Havasi ribiszke Ribes alpinum 
Közönséges gyertyán Carpinus betulus
Közönséges aranyeső Laburnum anagyroides 
Kocsányos tölgy Quercus robur
Cserszömörce Cotinus coggygria 
Kocsánytalan tölgy Quercus petraea
Mogyorós hólyagfa Staphylea pinnata 
Molyhos tölgy Quercus pubescens
Hegyi juhar Acer pseudoplatanus 
Csertölgy Quercus cerris
Korai juhar Acer platanoides 
Közönséges dió Juglans regia
Mezei juhar Acer campestre 
Fehér nyár Populus alba
Tatárjuhar Acer tataricum 
Szürke nyár Populus x canescens
Húsos som Cornus mas 
Rezgőnyár Populus tremula
Veresgyűrű som Cornus sanguinea 
Fehér fűz Salix alba
Csíkos kecskerágó Euonymus europaeus 
Törékeny fűz Salix fragilis
Fehér fagyöngy Viscum album 
Hamvas fűz Salix cinerea
Varjútövis Rhamnus cathartica 
Csigolyafűz Salix purpurea
Magas kőris Fraxinus excelsior 
Kosárkötő fűz Salix viminalis
Virágos kőris Fraxinus ornus 
Nagylevelű hárs Tilia platyphyllos
Közönséges fagyal Ligustrum vulgare 
Kislevelű hárs Tilia cordata
Fekete bodza Sambucus nigra 
Szirti gyöngyvessző Spiraea media
Kányabangita Viburnum opulus 
Vadkörte Pyrus pyraster Ostorménfa Viburnum lantana
Lisztes berkenye Sorbus aria Közönséges orgona Syringa vulgaris 
Budai berkenye Sorbus budaiana
Közönséges komló Humulus lupulus 
 
A Pagony területén fellelhető, idegenhonos /észak-amerikai, ázsiai, dél-európai/ fa- és cserjefajok:

Páfrányfenyő Ginkgo biloba  
Ezüstfenyő Picea pungens 'Glauca'  
Görög jegenyefenyő Abies cephalonic  
Virginiai mocsárciprus Taxodium distichum  
Oregoni hamisciprus Chamaecyparis lawsoniana  
Keleti tuja Platycladus orientalis  
Óriás tuja Thuja plicata  
Nyugati tuja Thuja occidentalis  
Kínai boróka Juniperus chinensis  
Vérborbolya Berberis thunbergi 'Atropurpurea'  
Juharlevelű platán Platanus x acerifolia  
Nyugati ostorfa Celtis occidentalis  
Fehér eper Morus alba  
Narancseper Maclura pomifera  
Vörös tölgy Quercus rubra  
Fekete dió Juglans nigra  
Keleti tamariska Tamaris tetrandra  
Kínai nyár Populus adenopoda  
Nemes nyárak Populus x euramericana  
Jegenyenyár Populus nigra 'Italica'  
Szomorúfűz Salix babilonica  
Lepényfa Gleditsia triacanthos  
Fehér akác Robinia pseudoacacia  
Ezüstjuhar Acer saccharinum  
Zöld juhar Acer negundo  
Keskenylevelű ezüstfa Eleagnus angustifolia  
Amerikai kőris Fraxinus pennsylvanica  
Közönséges bokrétafa Aesculus hippocastanum  
Illatos lonc Lonicera fragrantissima  
Közönséges júdásfa Cercis siliquastrum  
Japán cseresznye Prunus serrulata  
Csörgőfa Koelreuteria paniculata  
Szivarfa Catalpa bignonioides  
Perzsafa Parrotia persica  
Kerti aranyfa Forsythya x intermedia  
Japán rózsa Rosa rugosa  
Fás bazsarózsa Paeonia suffruticosa  
Gyalogakác Amorpha fruticosa  
Bálványfa Ailanthus altissima  
Szilvafajok Prunus domestica sp.  
Gyöngyvirágcserje-félék Deutzia sp.  
Sárga borsócserje Caragana arborescens  
Ráncoslevelű bangita Viburnum rhytidophyllum  
Mandula Prunus dulcis  
Őszibarack Prunus persica  
Hóbogyó fajok Symphoricarpos sp.  
Tűztövis fajok Pyracantha sp.  
Bortermő szőlő Vitis vinifera  
Közönséges mahónia Mahonia aquifolium 
 
 A védett fajok jelenlegi állományai a Pagonyban: 
 
Apró nőszirom:        150-200 tő   (Természetvédelmi értéke:   5 000Ft/tő)
Tavaszi hérics:         100-150 tő   (Természetvédelmi értéke:   5 000Ft/tő) 
Fehér tündérrózsa:      30-50 tő   (Természetvédelmi értéke:   5 000Ft/tő) 
Árvalányhaj fajok:     300-500 tő   (Természetvédelmi értéke:  5 000Ft/tő) 
Fekete kökörcsin:        30-40 tő    (Természetvédelmi értéke: 10 000Ft/tő)
Bíboros kosbor:               1-3 tő    (Természetvédelmi értéke: 10 000Ft/tő)  
Fátyolos nőszirom:  150-200 tő    (Természetvédelmi értéke: 10 000Ft/tő) 
Vetővirág:                 300-500 tő   (Természetvédelmi értéke: 10 000Ft/tő)