Pákozdi Pagony Vadaspark és ArborétumCím:8095 Pákozd, Mészeg-hegyTelefon: +36 30 417 0133

Arborétum


A PAGONY TERÜLETÉN MEGTALÁLHATÓ NÖVÉNYVILÁG

A Pákozd-Sukorói Arborétum fejlesztési tervei 1976-ban készültek el. Ezen tervek szerint a  kiszemelt 96 ha-os terület egy részén különféle örökzöld és lombhullató fa,- és cserjefajok  telepítését, sétálóutak kialakítását, kilátó építését, horgásztó kialakítását szerették volna  megvalósítani.  A fenti terv alapján a kivitelezési munkálatok 1980-as évektől kezdődtek meg. A különféle  növényfajok az ország több csemetekertjéből kerültek beszerzésre, amiket eleinte a terv szerint  telepítettek. Ám hamar kiderült, hogy a megálmodott tervek megvalósítása a környezeti tényezők, a meglehetősen rossz termőhelyi viszonyok miatt nem kivitelezhetők. Ettől fogva a korábbi  tervektől eltérően más, főként szárazságtűrő növényfajokkal történtek telepítések. A Pagony mai képét ezen fajok határozzák meg. A fa-, illetve cserjefajok jelenlegi teljes száma 111, ebből a Kárpát-medencében őshonos fajok közül 62, az idegenhonos (észak-amerikai, ázsiai, dél európai) fajok közül 49 faj, illetve ezek változatai találhatók meg jelenleg a területen, ahol több növénytársulás található. A legnagyobb részen a természetes erdőtársulással közel azonos cseres állományok fordulnak elő, zömében virágos kőris, kislevelű hárs, mezei juhar eleggyel. Kisebb területeken a kopárfásítások  idején telepített feketefenyvesek és a bokorerdő jelleget mutató molyhos tölgyes állományok  találhatók meg. Sok helyütt a flóraidegen, így természetvédelmi problémákat okozó  fehér akác , bálványfa és keskenylevelű ezüstfa kisebb-nagyobb állományait is megtaláljuk. 

A tölgyesekben előfordul a foltos kontyvirág (Arum maculatum), és az odvas  keltike (Corydalis cava). Fátlan növénytársulások tekintetében a sekély termőrétegű sziklagyepeken a védett fekete kökörcsin, (Pulsatilla pratensis subsp. nigricansapró nőszirom, (Iris pumila) a löszpusztagyepeken a lila ökörfarkkóró (Verbascum phoeniceum), bíboros kosbor (Orchis  purpurea), tavaszi hérics,(Adonis vernalis) a hegyi len, (Linum austriacum) és különféle  árvalányhaj fajok, (Stipa sp.) ősszel pedig a vetővirág (Strenbergia colchiciflora) díszlik. A  nedves rétek ecsetpázsitos, kissé szikes társulásaiban említésre méltó növényfajok a mocsári  gólyahír, (Caltha palustris) fekete nadálytő, (Symphytum officinale) fátyolos nőszirom, (Iris  spuria), sziki őszirózsa (Aster tripolium subsp. pannonicus). A Pagony mesterséges tavában megtalálható a fehér tündérrózsa (Nymphaea alba) is. 
A Pagony gombái 
A terület ligetes, gyorsan melegedő részein már májusban megjelennek a galambgombák, mindenekelőtt a ráncostönkű galambgomba (Russula vesca), a tinórufélék, így a változékony  tinóru (Boletus luridus), a nyári vargánya (Boletus aestivalis), az őzlábgombák közül nagy őzlábgomba (Macrolepiota procera) és a piruló őzlábgomba (Macrolepiota rhacodes). A mohás, kisavanyodott részeken a sárga rókagomba (Cantharellus cibarius) néha nagy tömegben. A galócák igen nagy fajszámmal fordulnak elő, elsősorban a piruló galóca  (Amanita rubescens), de a mérgező párducgalóca (Amanita pantherina) és a sokszor halálos mérgezést okozó gyilkos galóca (Amanita phalloides) is tömeges lehet. Meleg időszakban gyakori a mérgező világító tölcsérgomba (Omphalotus olearius), valamint az  ugyancsak mérgező nagy döggomba (Entolona sinuatum). Közönségesnek mondhatók: a mezei  szegfűgomba (Marasmius oreades), a csiperkefélék, a pöfetegek. A taplók, általában a faanyagon termő gombák sokfélék. A tintagombák, porhanyósgombák szinte minden eső után azonnal  megjelennek. A pereszkék, a fülőkék, tölcsérgombák, tejelőgombák és sokféle más gomba ugyancsak előfordulnak. A laposabb részeken, vízfolyások mentén elsősorban fűzfákon nagy tömegben terem ősszel a sárga gévagomba (Laetiporus sulphureus). Ugyanott a hideg időszakban a késői laskagomba (Pleurotus ostreatus) és a téli fülőke (Flammulina velutipes) a jellemzők. Ismert és kedvelt őszi tömeggomba a gyűrűs tuskógomba (Armillariella mellea) is. A fenyvesek  jellemző gombája nyáron a szemcsésnyelű fenyőtinórú (Suillus granulatus), ősszel pedig a fenyőpereszke (Tricholoma terreum), de gyűjthetünk ízletes rizikét (Lactarius deliciosus) és vöröses nyálkásgombát (Chroogomphus rutilus) is. 
Jól látszik, hogy annak ellenére, hogy a Pagony nem természetvédelmi terület, mégis érdemes odafigyelni a növényvilágára, amit a lehetőségekhez mérten meg kell óvni és őrizni és az utókor számára. 

A Pagony területén fellelhető, a Kárpát-medencében őshonos fa és cserjefajok listája: 
 
 • Lucfenyő Picea abies
 • Fanyarka-fajok Amelanchier sp. 
 • Erdeifenyő Pinus sylvestris
 • Madárbirs-fajok Cotoneaster sp. 
 • Feketefenyő Pinus nigra
 • Egybibés galagonya
 • Crataegus monogyna 
 • Tiszafa Taxus baccata
 • Kétbibés galagonya’dísz
 • Crataegus laevigata 'Paul Scarlet'
 • Közönséges boróka Juniperus communis
 • Földi szeder
 • Rubus fruticosus 
 • Erdei iszalag Clematis vitalba
 • Gyepűrózsa Rosa canina 
 • Sóskaborbolya Berberis vulgaris
 • Kökény Prunus spinosa 
 • Mezei szil Ulmus minor
 • Madárcseresznye Prunus avium
 • Bibircses nyír Betula pendula
 • Sajmeggy Prunus mahaleb 
 • Közönséges mogyoró Corylus avellana
 • Zelnicemeggy Prunus padus 
 • Törökmogyoró Corylus colurna
 • Havasi ribiszke Ribes alpinum 
 • Közönséges gyertyán Carpinus betulus
 • Közönséges aranyeső Laburnum anagyroides 
 • Kocsányos tölgy Quercus robur
 • Cserszömörce Cotinus coggygria 
 • Kocsánytalan tölgy Quercus petraea
 • Mogyorós hólyagfa Staphylea pinnata 
 • Molyhos tölgy Quercus pubescens
 • Hegyi juhar Acer pseudoplatanus 
 • Csertölgy Quercus cerris
 • Korai juhar Acer platanoides 
 • Közönséges dió Juglans regia
 • Mezei juhar Acer campestre 
 • Fehér nyár Populus alba
 • Tatárjuhar Acer tataricum 
 • Szürke nyár Populus x canescens
 • Húsos som Cornus mas 
 • Rezgőnyár Populus tremula
 • Veresgyűrű som Cornus sanguinea 
 • Fehér fűz Salix alba
 • Csíkos kecskerágó Euonymus europaeus 
 • Törékeny fűz Salix fragilis
 • Fehér fagyöngy Viscum album 
 • Hamvas fűz Salix cinerea
 • Varjútövis Rhamnus cathartica 
 • Csigolyafűz Salix purpurea
 • Magas kőris Fraxinus excelsior 
 • Kosárkötő fűz Salix viminalis
 • Virágos kőris Fraxinus ornus 
 • Nagylevelű hárs Tilia platyphyllos
 • Közönséges fagyal Ligustrum vulgare 
 • Kislevelű hárs Tilia cordata
 • Fekete bodza Sambucus nigra 
 • Szirti gyöngyvessző Spiraea media
 • Kányabangita Viburnum opulus 
 • Vadkörte Pyrus pyraster
 • Ostorménfa Viburnum lantana
 • Lisztes berkenye Sorbus aria
 • Közönséges orgona Syringa vulgaris 
 • Budai berkenye Sorbus budaiana
 • Közönséges komló Humulus lupulus 

A Pagony területén fellelhető, idegenhonos /észak-amerikai, ázsiai, dél-európai/ fa- és cserjefajok:
 
 • Páfrányfenyő Ginkgo biloba  
 • Ezüstfenyő Picea pungens 'Glauca'  
 • Görög jegenyefenyő Abies cephalonic  
 • Virginiai mocsárciprus Taxodium distichum  
 • Oregoni hamisciprus Chamaecyparis lawsoniana  
 • Keleti tuja Platycladus orientalis  
 • Óriás tuja Thuja plicata  
 • Nyugati tuja Thuja occidentalis  
 • Kínai boróka Juniperus chinensis  
 • Vérborbolya Berberis thunbergi 'Atropurpurea'  
 • Juharlevelű platán Platanus x acerifolia  
 • Nyugati ostorfa Celtis occidentalis  
 • Fehér eper Morus alba  
 • Narancseper Maclura pomifera  
 • Vörös tölgy Quercus rubra  
 • Fekete dió Juglans nigra  
 • Keleti tamariska Tamaris tetrandra  
 • Kínai nyár Populus adenopoda  
 • Nemes nyárak Populus x euramericana  
 • Jegenyenyár Populus nigra 'Italica'  
 • Szomorúfűz Salix babilonica  
 • Lepényfa Gleditsia triacanthos  
 • Fehér akác Robinia pseudoacacia  
 • Ezüstjuhar Acer saccharinum  
 • Zöld juhar Acer negundo  
 • Keskenylevelű ezüstfa Eleagnus angustifolia  
 • Amerikai kőris Fraxinus pennsylvanica  
 • Közönséges bokrétafa Aesculus hippocastanum  
 • Illatos lonc Lonicera fragrantissima  
 • Közönséges júdásfa Cercis siliquastrum  
 • Japán cseresznye Prunus serrulata  
 • Csörgőfa Koelreuteria paniculata  
 • Szivarfa Catalpa bignonioides  
 • Perzsafa Parrotia persica  
 • Kerti aranyfa Forsythya x intermedia  
 • Japán rózsa Rosa rugosa  
 • Fás bazsarózsa Paeonia suffruticosa  
 • Gyalogakác Amorpha fruticosa  
 • Bálványfa Ailanthus altissima  
 • Szilvafajok Prunus domestica sp.  
 • Gyöngyvirágcserje-félék Deutzia sp.  
 • Sárga borsócserje Caragana arborescens  
 • Ráncoslevelű bangita Viburnum rhytidophyllum  
 • Mandula Prunus dulcis  
 • Őszibarack Prunus persica  
 • Hóbogyó fajok Symphoricarpos sp.  
 • Tűztövis fajok Pyracantha sp.  
 • Bortermő szőlő Vitis vinifera  
 • Közönséges mahónia Mahonia aquifolium 
 A védett fajok jelenlegi állományai a Pagonyban: 
 
Apró nőszirom:        150-200 tő   (Természetvédelmi értéke:   5 000Ft/tő)
Tavaszi hérics:         100-150 tő   (Természetvédelmi értéke:   5 000Ft/tő) 
Fehér tündérrózsa:      30-50 tő   (Természetvédelmi értéke:   5 000Ft/tő) 
Árvalányhaj fajok:     300-500 tő   (Természetvédelmi értéke:  5 000Ft/tő) 
Fekete kökörcsin:        30-40 tő    (Természetvédelmi értéke: 10 000Ft/tő)
Bíboros kosbor:               1-3 tő    (Természetvédelmi értéke: 10 000Ft/tő)  
Fátyolos nőszirom:  150-200 tő    (Természetvédelmi értéke: 10 000Ft/tő) 
Vetővirág:                 300-500 tő   (Természetvédelmi értéke: 10 000Ft/tő)